הספר על הכוונת בועז ארד - ספרים לחיים - מבצעים, הרצאות ואירועים   www.ObjectivismBooks.com