האפוס הקפיטליסטי: החשיבות ההיסטורית של מרד הנפילים - ספרים לחיים - מבצעים, הרצאות ואירועים   www.ObjectivismBooks.com