ירון ברוק, מנהל מכון איין ראנד בארה"ב בראיון לקראת ההוצאה החדשה של הספרים בישראל - ספרים לחיים - מבצעים, הרצאות ואירועים   www.ObjectivismBooks.com